הוראה באנגלית בקורסים משותפים (086) ובקורסים לתארים מתקדמים (088)

הפקולטה תצטרף לפקולטות המתחייבות ללמד באנגלית או להציע פתרונות שיאפשרו לימוד של סטודנטים בינלאומיים לתארים מתקדמים, בקורסים משותפים להסמכה ולתארים מתקדמים (086) ובקורסים לתארים מתקדמים (088), וזאת במטרה למשוך לטכניון משתלמים לתארים מתקדמים מכל העולם.


Courses in English

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone