פיקניק פקולטי

14יוני2017
12:30
14:30
רחבת הדשא בחזית הפקולטה

פיקניק פקולטי לסטודנטים וחברי סגל.


Faculty Picnic

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone