תפריט צד

לחברי סגל ועובדים

להלן טפסים למילוי על ידי חברי סגל ועובדים

פרסום אירוע באתר
פרסום הודעה באתר
פרסום מודעת חדשות באתר

החזרי קופה קטנה

מוסד:
הוצאות אירוח
הוצאות נסיעה
הוצאות כללי

טכניון:
הוצאות אירוח
הוצאות נסיעה

אדמיניסטרציה

מוסד:
העסקה חד-פעמית
עובדים ארעיים
העסקת סטודנט

טכניון:
עובדים ארעיים
העסקת סטודנט

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Technion – Israel Institute of Technology