טקס מצטייני גבהים, 2014

חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית “גבהים” לשנת הלימודים תשע”ד. הוזמנו: מצטייני התכנית ומשפחותיהם,  משפחת זהר – התורמים, חברי הסגל, אנשים מהתעשייה וכן מצטייני דיקן ונשיא מהתואר הראשון .