תפריט צד

סמינרים

סמינרים

להצטרפות לרשימת התפוצה של הסמינרים יש להקיש כאן
לשריון מועד לסמינר והגשת המידע הדרוש יש להקיש כאן

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
2017
יפים יבלוצ'קין
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר בהנחיית פרופ' משנה בני צ'וקורל
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
חנן עמר
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' דן גבעולי
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
מיטל לוי
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
המחקר נעשה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתם של פרופ' אמריטוס שאול גוטמן ופרופ"ח טל שימא
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

Technion – Israel Institute of Technology