תפריט צד

סמינרים

סמינרים

להצטרפות לרשימת התפוצה של הסמינרים יש להקיש כאן
לשריון מועד לסמינר והגשת המידע הדרוש יש להקיש כאן

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
2017
מיטל לוי
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
המחקר נעשה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתם של פרופ' אמריטוס שאול גוטמן ופרופ"ח טל שימא
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
איתי קנטור
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתה של פרופ"ח דניאלה רווה
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
דוד אנדרס קסטנידה
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחיות של פרופ' בני נתן
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
צ'נג יין טאן
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתם של פרופ"ח טל שימא וד"ר רוברט פונוד
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
סובהני שאיק
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ"מ איאן ג'קובי
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

Technion – Israel Institute of Technology