תפריט צד

סמינרים

סמינרים

להצטרפות לרשימת התפוצה של הסמינרים יש להקיש כאן
לשריון מועד לסמינר והגשת המידע הדרוש יש להקיש כאן

2018
ד"ר מיכאל קרפ
המרכז לחקר הטורבולנציה, הפקולטה להנדסת מכונות אוניברסיטת סטנפורד
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
תומר מאיר
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ' אמריטוס דוד דורבן
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה
דניאל קומורניק
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתו של פרופ' אמריטוס אלון גני
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
מיכאל פלמן
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתו של פרופ"מ בני צ'וקורל
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
2019
רפי כפיר
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתם של פרופ' יוסי בן-אשר (אוירונוטיקה) וד"ר ג'ורג' הקסנר (רפאל)
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
פדריקו רויזנר
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
עבודה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתו של פרופ' אמריטוס מוטי קרפל
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.
דבברטה סאהו
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל
כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

Technion – Israel Institute of Technology