תפריט צד

רשימות וטפסים

   מקצועות בחירה מפקולטות אחרות

  מקצועות חובה – שנת תשע"ח (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   מקצועות חובה – שנת תשע"ז (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   מקצועות חובה – שנת תשע"ו

   מקצועות חובה – תכנית עילית "סילון" – שנת תשע"ח (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   מקצועות חובה – תכנית עילית "סילון" – שנת תשע"ז (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשע"ג

   BSc Grade Appeal Form   טופס ערעור על ציון

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Technion – Israel Institute of Technology