מגזין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל - גיליון 3, יוני 2020
P. 1

The Flyer
גליון 03 אביב 2020
מגזין הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל בטכניון
שמיים זרועי לוויינים
הפקולטה מפתחת לוויינים חכמים, זעירים וחדשניים
עמ' 12
מנועים שקטים
תצלום אוויר
הדיקן היוצא והדיקן הנכנס מדברים על ניהול הפקולטה ועל התוכניות הרבות לעתיד
עמ' 4
במעבדה לטורבו־מכונות ומעבר חום בפקולטה עובדים על (מנוע) שקט
עמ' 10   1   2   3   4   5