Page 11 - מגזין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל - גיליון 3, יוני 2020
P. 11

איכותיים ויעילים, נדרשת הבנה עמוקה של תהליכי מעבר חום. לרוב מקובל להשתמש בחוק פורייה לתיאור מעבר חום בהולכה, אבל חוק זה לא תקף לסקאלות מידה וזמן קטנות מאוד. לכן, יש לפתח מודל פיזיקלי שיידע לחזות במדויק את הביצועים של הרמקולים התרמו־אקוסטיים. לאחר מכן, יש
על החוקר
פרופ"ח בני צ'וקורל, בן 36, השלים את התארים הראשון, השני והשלישי שלו בהנדסת מכונות באוניברסיטת פרדו בארה"ב. המחקר שלו לדוקטורט התבצע בפועל במכון וון קרמן בבלגיה. הוא זכה במענק ERC היוקרתי למחקר חדשני עבור חוקרים צעירים ומבטיחים. ב-2012 עלה לישראל והחל את פעילות המחקר במעבדה לטורבו־מכונות ומעבר חום בפקולטה. בשנת 2017 מונה לראש המעבדה למנועי סילון וטורבינות גז ומאז למעשה התאחדו שתי המעבדות למעבדה אחת.
לבחור את החומר המתאים לייצור הרמקול, לפתח שיטת ייצור שתתאים לשיקוע של שכבות בעובי של מאות ננו־מטרים ולהציג את טכנולוגיית ביטול הרעש במתקן מניפות, שמוקם בימים אלו בשטח המעבדה. מהו השלב הבא במחקר? בשלב הזה כבר הדגמנו את טכנולוגיית ביטול הרעש באמצעות רמקול מכני תונד פשוט. בשלב הבא עלינו להתאים את הטכנולוגיה לביטול רעש אווירו־אקוסטי, שנוצר בעקבות אינטראקציות בין מוצק לזורם ולא בעקבות תנודות מכניות. 
פרופ' צ'וקורל
צילום: יסמין להב
בקלות לכל מקור רעש טונלי (מנועים, טורבינות רוח, כלי רכב וכדומה). אילו אתגרים עומדים בפניכם ואיך אתם מתמודדים עמם? המחקר מתבצע ברובד מדעי במקביל לרובד ניסויי. כדי להבין איך ליצור רמקולים תרמו־אקוסטיים
תעופה, מיקומם, שעות העבודה המותרות בהם, כלי הטיס המורשים לנחות בהם וכו'. לפיכך ישנו עניין רב בפיתוח של טכנולוגיות תעופה שקטות. מהם היישומים של המחקר? מעבר להשקטה של מנוע מניפה, עקב פשטותה ואיתנותה הטכנולוגיה יכולה להיות מותאמת
מגזין הפקולטה לאוירונאוטיקה
The Flyer | אפריל 2020 11-10

   9   10   11   12   13