Page 4 - מגזין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל - גיליון 3, יוני 2020
P. 4

המראות ונחיתות
הם נפגשו לראשונה לפני שלושים שנה, כשהאחד למד אצל השני קורס ביסודות מכניקת הזורמים. ב–1 בינואר 2020 מסר פרופ' איציק פרנקל את מפתחות לשכת הדיקן לפרופ' טל שימא במהלך שסימן חילופי דורות בפקולטה. שוחחנו עמם על אתגרי התפקיד ועל החלומות, שנותרו משותפים
 מאת יסמין להב
כשהסכמתי לקחת את התפקיד". טל: "אני רוצה לציין מה איציק כבר נתן. איציק השאיר לי מערכת שעובדת מצוין וצוות מנהלי נפלא". חילופי הדיקן האלה הם גם חילופי דורות. טל, איך אתה רואה את השינוי הזה? "אני מרגיש שהוא קרה באופן טבעי, כי כל הדיקנים האחרונים שיתפו; זאת הגישה בפקולטה, לשתף את הדור הצעיר. אין פה גווארדיה ששלטה שנים ואז הנחיתו מישהו צעיר שאינו מנוסה. אני פה כבר מ-2006 ומרגיש שותף בכל השנים האחרונות. בנוסף, הטכניון דואג להכשיר את מי שמזוהה כבעל פוטנציאל ניהולי, וגם הוועדות הטכניוניות ששירתתי בהן עזרו לי להבין איך המערכת עובדת". אז אתה לא נרתע מאתגרי הניהול. "התפקיד הזה מצריך כישורים שהם לא בהכרח אלו שאנחנו משתמשים בהם יום יום כחוקרים. מאז שנכנסתי לתפקיד אני לומד כל יום איך להתנהל אל מול הגורמים השונים. אני לא רואה בזה איום, אלא משהו שאני צריך ללמוד". איציק, התחלת כבר להוריד הילוך? "אני עדיין בהתאוששות. הדיקנות תבעה ממני את כל הזמן, והנזק העיקרי הוא למחקר שלי. כשאתה יושב לקרוא מאמר תיאורטי ונדרש להפסיק את הקריאה, אתה לא יכול כעבור רבע שעה לחזור בדיוק לנקודה שבה הפסקת, בוודאי לא בגילי המופלג. אני זוכר שהייתי מסתכל בלוח הזמנים שלי בבוקר, רואה שיש פגישה פה ודיון שם וחושב שבין לבין אצליח לעשות משהו במחקר.
ם באים מדיסציפלינות שונות. פרופ' איציק פרנקל, בן 67, עשה שלושה תארים בפקולטה ועסק כל חייו המקצועיים במחקר תיאורטי בתחום מכניקת הזורמים במסגרת הפקולטה. פרופ' טל שימא, בן 51, השלים אף הוא שלושה תארים בפקולטה וכן תואר MBA באוניברסיטת תל אביב, שאותו עשה "בשביל הנפש" כדבריו. הוא חוקר
בתחום ההנחיה של כלי טיס בלתי מאוישים וטילים. מאחוריו גם שלוש שנות עבודה בחטיבת הטילים ברפאל ושנתיים במעבדות המחקר של חיל האוויר האמריקאי. איציק אוהד של מכבי חיפה בכדורגל, מאז היה נער, כיאה למי שנולד וחי בחיפה כל ימיו. טל אוהד שרוף של מכבי תל אביב בכדורסל. איציק נוסע "באותה מכונית משומשת, קרוב לוודאי עם מנוע הרוס", כמאמר השיר של שלמה ארצי, ואילו טל מחזיק ברישיון סקיפר כדבר הכי קרוב (ובטוח) לרישיון טיס.
נתחיל מהסוף. איציק, בתום שנתיים בתפקיד, איזו צידה לדרך אתה נותן לטל? "משהו שנכון לא רק לדיקנות, אלא לחיים בכלל: לא לקחת דברים באופן אישי. דיקן צריך יכולת להכיל דברים, להתנהל בצורה עניינית ולא להתרגז. מעבר לזה, אני משוכנע שטל יהיה דיקן טוב ממני בהרבה. אני מעולם לא ניהלתי דבר וגם לא היו לי תוכניות להיות דיקן. עד עכשיו אני לא בטוח שזו היתה החלטה נכונה
ה   2   3   4   5   6