Page 5 - מגזין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל - גיליון 3, יוני 2020
P. 5

בשש בערב הייתי מציץ בשעון וחושב לאן הלך כל הזמן. עכשיו אני מנסה להתניע מחדש וזה לא קל". איזו טביעת אצבע אתה משאיר בפקולטה אחרי שנתיים אינטנסיביות כל כך? "אני חושב שהנושא של גיוס וקידום חברי סגל הוא הדבר החשוב ביותר לכל דיקן בכל פקולטה, בוודאי בפקולטה שלנו, שמסיבות שונות זה עניין קיומי עבורה. בכך הושקע עיקר הזמן שלי". תסביר את העניין הקיומי. "שתי ועדות ההערכה האחרונות קבעו שכדי לעמוד ביעדים אנחנו צריכים להיות 32-30 חברי סגל. יש לנו 28 תקנים, אנחנו היום 23 חברי סגל, ויש לא מעטים שאמורים לפרוש בשנים הקרובות. בלי הגזמה, זאת בעיה קיומית. אם נרד מתחת למסה הקריטית, לא נוכל פיזית לעמוד בצרכים, הן מבחינת חינוך המהנדסים והן מבחינה מחקרית. בתחום החלל, למשל, יש לנו חוסר משמעותי באנשי סגל. אנחנו כבר למעלה מ-30 שנה נקראים הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל, אבל יש לנו רק שני חברי סגל בתחום. שניהם, חשוב לציין, מובילים ברמה עולמית בתחומם". חסרים חוקרי אווירונוטיקה וחלל? "יש לנו קושי אובייקטיבי לגייס אנשי סגל. אנשים חושבים שעובדת היותנו הפקולטה היחידה בארץ בתחום יוצרת תנאים נוחים לגיוס. אבל יש מעט מאוד בוגרים של פקולטות או אוניברסיטאות אחרות בארץ שיכולים להיות מועמדים אצלנו, כי יש תחומים שאינם מכוסים במקומות אחרים. גם לא קל לנו לגייס חברי סגל מחו"ל. למרות כל אלה, בשבע־ שמונה השנים האחרונות הצלחנו לגייס חברי סגל שלמדו
מימין: פרופ' פרנקל ופרופ' שימא צילום: יסמין להב
The Flyer | אפריל 2020 5-4
מגזין הפקולטה לאוירונאוטיקה   3   4   5   6   7