Page 7 - מגזין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל - גיליון 3, יוני 2020
P. 7

מושג בבקרה או במבנים. הדבר הזה מקנה לבוגרים שלנו יכולות ומיומנויות שאין לאחרים. ידרש מאמץ כדי שנוכל להקנות לסטודנטים את הבסיס הדרוש לכיוונים שבהם האווירונוטיקה מתפתחת". האם יש לחצים מהשטח להתמקד בתחומים פחות מסורתיים? איציק: "אנחנו מתלבטים כל הזמן. יש מתח פנימי בין הרצון והצורך של אנשים להתמחות וללכת לכיוון שמעניין אותם, לבין המחויבות שלנו, ולאורך השנים גם דרישת התעשייה, שהבוגר שלנו יהיה 'מהנדס מאוזן', בעל ידע בסיסי משמעותי בכל הדיסציפלינות המסורתיות של אווירונוטיקה וחלל. בעינינו, המנדט שלנו הוא לתת את ה'תורה', אותם תחומים שחובה ללמוד בצורה מסודרת ויסודית. כל השאר הוא בבחינת 'Nice to have' ודברים שאפשר ללמוד אפילו טוב יותר בהשתלמויות במסגרת התעשייה". טל: "אנחנו בהחלט מרחיבים את תחומי העיסוק שלנו לכיוונים משיקים שאנו חושבים שביכולתנו להצטיין גם בהם ולמשוך סטודנטים. כך למשל הגדרנו חמישה כיווני התפתחות: תעופה אוטונומית ותצורות אוויריות חדשות, מיקרו וננו לוויינים, כלים היפרסוניים, כלים תת-ימיים, ומערכות אנרגיה יעילות ומתחדשות". לסיום, מה אתם מאחלים לפקולטה? טל: "שנצליח לפתח את התשתיות האנושיות והפיזיות בצורה מיטבית שתאפשר לנו להכשיר את הדור הבא, ולמצב את הפקולטה בין המובילות בתחום בעולם". איציק: "שנצליח לגייס אנשים איכותיים. אני לא בטוח כמה אנחנו צריכים לגדול במספרים, אבל אם תשתפרנה התשתיות שלנו ותתרחבנה אפשרויות התעסוקה, נוכל לקבל מועמדים טובים". 
פרופ' טל שימא: "אני מעוניין לקדם בכהונה שלי תהליך שיפור מהותי של תשתיות המחקר, ההוראה והמנהל"
פרופ' איציק פרנקל: גיוס וקידום חברי סגל הוא הדבר החשוב ביותר לכל דיקן בכל פקולטה, בוודאי בפקולטה שלנו. זה עניין קיומי"
של פרופ' יעקב כהן כדיקן, עשינו שינוי מהותי בתוכנית הלימודים. בשנה הקרובה נעשה שינוי מהותי בֵסֶכם הקבלה, שיעלה מ-84 ל-86. לשני הדברים תהיה השפעה ארוכת טווח על איכות הבוגרים שלנו, וכך גם לפעולות כמו פתיחת תוכנית המצוינות 'סילון', שהובילה פרופ' דניאלה רווה אל מול הצבא". איציק: "אחד הדברים שמייחדים אותנו בהשוואה לכל הפקולטות האחרות הוא העובדה שאווירונוטיקה היא בעצם הנדסת מערכת. אפשר למצוא מהנדס מומחה באווירודינמיקה בוגר פקולטה אחרת, אבל לא יהיה לו
לקבל מועמדים טובים, ללא קשר לרקע שממנו הם באים, ומי שרוצה להמשיך במחקר בוודאי שאין בכך בעיה. כמעט כל המחקר שנעשה אצלנו איננו מסווג. בעקבות הפגישה עם פרופ' חאיק התחלנו לשתף פעולה גם עם מי שעומדים בראש תוכניות שמיועדות להנגיש את ההשכלה הגבוהה וההשכלה המדעית וההנדסית לערבים. בהחלט יש מקום להשקיע כדי שהם יגיעו אלינו". משהו צפוי להשתנות גם בהכשרה של הסטודנטים? טל: "אנחנו כל הזמן מנסים לשפר את איכות ההכשרה של הבוגרים שלנו. לפני שלוש שנים, בתקופת כהונתו
7-6
The Flyer | אפריל 2020
מגזין הפקולטה לאוירונאוטיקה   5   6   7   8   9