האגודה הבינלאומית להנדסת מכונות ממליצה ללמוד אוירונוטיקה.

שתי מהנדסות תעופה מדברות על ניסיון העבודה שלהן בתעשיית האוירונוטיקה כמהנדסות מתחילות בתחום, ומספקות מבט פנימי על התעשייה מנקודת ראותן.

האגודה הבינלאומית להנדסת מכונות (ASME) הוא ארגון חברות שלא למטרות רווח המאפשר שיתוף פעולה, שיתוף ידע, העשרת קריירה, ופיתוח מיומנויות בכל תחומי ההנדסה, במטרה לעזור לקהילת ההנדסה הגלובלית לפתח פתרונות לשיפור חיים ופרנסה.