ברכות לבוגרי תארי מגיסטר ודוקטור!

הפקולטה להנדסה אווירונאוטיקה וחלל מברכת את בוגריה במחזור 2016, מקבלי התואר דוקטור ומקבלי התואר מגיסטר.
טקס הענקת תארי דוקטור יתקיים ביום שני, 30 במאי 2016, וטקס הענקת תארי מגיסטר יתקיים ביום שני, 13 ביוני 2016.
בהצלחה בכל אשר תפנו!