הוראה באנגלית בקורסים משותפים (086) ובקורסים לתארים מתקדמים (088)

הפקולטה תצטרף לפקולטות המתחייבות ללמד באנגלית או להציע פתרונות שיאפשרו לימוד של סטודנטים בינלאומיים לתארים מתקדמים, בקורסים משותפים להסמכה ולתארים מתקדמים (086) ובקורסים לתארים מתקדמים (088), וזאת במטרה למשוך לטכניון משתלמים לתארים מתקדמים מכל העולם.