EUROAVIA Fly-In Technion

אירוע ה-Fly-In Technion, שימשך חמישה ימים, הוא אירוע שבמהלכו יגיעו לפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון כ- 15 סטודנטים לאוירונוטיקה מרחבי אירופה החברים בארגון EUROAVIA, שאליהם יצטרפו גם סטודנטים מהטכניון. הסטודנטים ייחשפו למגוון המעבדות והמתקנים הקיימים בפקולטה ויקבלו הרצאות ממרצי הפקולטה, יסיירו בחברות הלוקחות חלק בעשייה האוירונוטית, יבקרו במתקנים ואתרים הקשורים להיסטוריית התעופה וכן יטיילו בארץ.

ארגון EUROAVIA הינו ארגון אירופאי שהוקם בשנת 1959 עבור סטודנטים בתחום האוירונוטיקה והחלל. הארגון כולל נכון להיום 38 סניפים ב-19 מדינות ברחבי אירופה ומונה כ-2000 סטודנטים.

הארגון הוקם בכדי להוות ערוץ מקשר ומקרב בין סטודנטים ברחבי אירופה באמצעות חשיפת החברים בו:

  • לחברות בינלאומיות בתחום האוירונוטיקה והחלל.
  • לטכנולוגיות חדשות.
  • לתרבויות ואופי עבודה במדינות אחרות.

הארגון מקנה לחברים בו את האפשרות להשתתף באירועים בינלאומיים שונים המתקיימים אחת לחודש בעולם. האירועים המאורגנים מחולקים למספר קטגוריות:

  • קונגרסים – אירועים שמטרתם העיקרית היא שיתוף וחשיפת ההנהלה והסניפים בארגון, בהתקדמות שנעשתה בכל סניף וזאת תוך כדי התמזגות בקהילות השונות של הסטודנטים ברחבי אירופה.
  • כנסים מקצועיים – כנסים אלה כוללים עבודה מאומצת, של מספר ימים, בקבוצות, על פרויקט/נושא, שנקבע מראש על ידי המארגנים. הקבוצות נדרשות להגיע לפתרון מעשי ולהציגו לנוכחים בסוף הכנס. העבודה נעשית בלווי והדרכה של מומחים מהתעשייה בעלי יכולת הנחיה מתאימה להניב תוצאות מעשיות.
  • הכרת תרבויות – אירועים אשר אינם טכניים וכוללים בעיקר הכרת אופי המדינות שונות, הכרת האחר ושימת דגש על קידום מודעות תרבותית.
  • Fly-In – אירוע המתרכז באירוח חברי EUROAVIA והצגת העשייה האוירונוטית המקומית. לרוב כוללים ארועים אלו סיורים באוניברסיטאות ופקולטות שונות, נסיעות למפעלים וחברות וכמו כן, טיולים ופעילות חברתית.

הארגון והסניף מוגדרים כ"אירגון ללא מטרות רווח" ומטרתו לעזור לסטודנטים להיחשף לתעשייה המקומית והבינלאומית בתחום האוירונוטיקה והחלל. כל השותפים בו הינם סטודנטים בתקופת הלימודים שעושים זאת בהתנדבות.

כל סניף מחויב לערוך אירועים מקומיים לחברים בו. אירועים אלו כוללים סיורים מקצועיים, והרצאות אורח. בנוסף כל סניף חדש מחויב לערוך אירוע בינלאומי בן מספר ימים.