תפריט צד

תמיכה בתיקשוב

צוות התיקשוב של הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל כולל את צבי בר-דרומא ואלכס קויפמן. ניתן לפנות אליהם בדואר אלקטרוני בכתובת: ae-it@technion.ac.il. המערכות הנתמכות הן מערכות חלונות לעמדות קצה של מיקרוסופט (כיום, גרסאות 7 ו-8), וכן תמיכה מוגבלת בפלטפורמות לינוקס.

תמיכה לפני קניה

צוות התיקשוב תומך בהגדרת צרכים ובבניית מפרט ע"פ כללי מחלקת הרכש בטכניון.

התקנת תוכנה במחשבי הפקולטה/מחשבי חוקרים

חבילות התוכנה המותקנות במערכות חלונות כוללת כברירת מחדל את התוכנות הבאות ותוכנות אופציונליות נוספות, אשר הפופולריות ביותר מתוכן רשומות כאן. חלק מהתוכנות הנ"ל כלול ב"סל התוכנות" כלומר, יש להן רישוי מרכזי בטכניון, בהתאם לקטלוג התוכנה של האגף למיחשוב  ולמערכות מידע (להלן ממ"מ). למידע בדבר רישוי תוכנות של חברת מיקרוסופט ראה ממ"מ.  לתשומת ליבכם, חלק מהתוכנות ברישוי מרכזי זמינות ללא תשלום או תהליכים בירוקרטיים כלשהם, ובאשר לאחרות יש צורך בתשלום או תהליכים פורמאליים מסוימים. את  רוב התוכנות מותר  להתקין על מחשבים של הטכניון/מוסד הטכניון למו"פ, אך לא במחשבים פרטיים. מידע פרטני לפי התוכנות נמצא  בקטלוג הנ"ל.  כמו-כן יעשה ניסיון להתקין תוכנות אחרות בין אם סופקו ע"י המשתמש או מהאינטרנט. על כל ההתקנות לעמוד בתנאי הרישוי של התוכנות, ולא לסתור חוקים כלשהם או כללים טכניוניים/פקולטיים.

בעיות חומרה ותוכנה

לטיפול בבעיות חומרה ותוכנה נא לפנות לצוות התיקשוב לדוא"ל:  ae-it@technion.ac.il.

כמו-כן ניתן לפנות לתמיכה של ממ"מ. יש לציין שיכולתנו לאבחן ולטפל בבעיות חומרה מוגבלת. מוצע לשקול לכלול מחשבים אשר תקופת האחריות שלהם הסתיימה בחוזה באמצעות ממ"מ לאחזקת חומרה ע"י חברה חיצונית. שרות נוסף להגנה על המחשב הוא ביטוח מחשבים ביתיים וניידים. למידע נוסף ראה אתר ממ"מ. באותו הקשר, אנו מאוד ממליצים לגבות את מחשביכם, ונציין שבטכניון קיים שירות גיבויים, לפרטים ראה כאן.

תשתיות

תקשורת:

ברוב אתרי הפקולטה יש  שקעי אתרנט  וכן  כיסוי תקשורת אלחוטית Wi-Fi) ,  למעט במעבדות להנעה סילונית). יש להדגיש שאסור להתקין נקודות גישה אלחוטיות  "פרטיות" (Wi-Fi Access Points). יש לקבל את אישור  צוות התקשוב לכל חיבור של אביזר לרשת הקווית.

האוכלוסיות הבאות זכאיות לחיבור רשת "חם" אחד ע"ח הפקולטה:  חברי סגל (אקדמי וטכני/מינהלי), סטודנטים בלימודים מתקדמים להם משרד בפקולטה, אורחים לפרקי זמן ארוכים, פוסט דוקטורנטים ומתנדבים. נקודות רשת במעבדות מטופלות על-ידי ועל-חשבון המעבדות.

חברי סגל אקדמי המעוניינים להשתמש בנקודות אתרנט נוספות עבורם או עבור הצוות שלהם (צוות טכני, סטודנטים וכו') יממנו את הנקודות. למידע נוסף ניתן לפנות לצוות התקשוב בדוא"ל:
ae-it@technion.ac.il .

הערה: מחשבים פרטיים יתחברו לרשת האלחוטית.

 ציוד ציבורי:

בפקולטה שתי חוות מחשבים המיועדות בעיקר לשימוש סטודנטים. חווה לסטודנטים בלימודי הסמכה נמצאת בחדר 239, וחווה קטנה נוספת מיועדת לסטודנטים בלימודים מתקדמים נמצאת בחדר 114.  רשימת התוכנות המותקנות בחוות נמצאת כאן.

מדפסות ציבוריות נמצאות בחוות המחשבים, באגף המחקר ע"ש מונסטר ובספריה. דמי השימוש משולמים באמצעות כרטיס נטען אותו ניתן לרכוש במזכירות, או ע"י כרטיס אשראי.

ניתן לסרוק ברשת באמצעות מכונת הצילום בחדר 215 בפקולטה. הוראות שימוש נמצאות בסמוך למכונה (השימוש בחינם).

רשימות תפוצה פקולטיות

קיימות מספר רשימות תפוצה פקולטיות לדואר אלקטרוני, הפועלות באמצעות מנגנון listserv של הטכניון.
ניתן לראות כאן ייצוג גרפי של הקשרים בין הרשימות השונות וכאן טבלה עם פרטי הרשימות.

דואר אלקטרוני

כל אחד בטכניון מורשה להשתמש בדואר אלקטרוני בשרות ה"ענן" של Office 365. למידע נוסף ראה כאן.

Active Directory בפקולטה

רוב המחשבים בפקולטה הפועלים תחת מערכת חלונות מקושרים ל: Active Directory – AD. כדי להשתמש במחשב כזה יש צורך בחשבון AD. חשבונות סטודנטים נפתחים באופן אוטומטי. לפתיחת חשבונות אחרים יש לפנות לצוות התיקשוב הפקולטי. ניתן לנהל חשבונות אלה, כמו-גם חשבונות במערכות המרכזיות בטכניון, באמצעות מערכת  "cis-account". לחשבונות אלה מוגדר כונן רשת “H:”. כונן זה אמנם מוגבל בשטחו, אך מגובה באופן קבוע.
אם ההקצאה בכונן קטנה מדי, ניתן לשלוח בקשה להגדלתה בדוא"ל ל-ae-it@technion.ac.il עם הסבר לגבי הצרכים והשימוש המיועד.

התקשרות  מרחוק

הטכניון תומך בתקשורת מרשתות מרוחקות ובעבודה מהבית, ראה כאן.

Technion – Israel Institute of Technology