יום פתוח ללימודים לתארים גבוהים

2אפריל2015
11:00
15:00
קומת הכניסה לבניין הפקולטה

ביום 2 באפריל יתקיים “יום פתוח” ללימודי תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי) בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון. מוזמנים למפגש סטודנטים לתואר ראשון ושני, או בעלי תואר כזה (כולל סטודנטים מפקולטות או אוניברסיטאות אחרות), המעוניינים בלימודי המשך בפקולטה. במפגש יהיו נוכחים גם משתלמים בפקולטה ישמשו “מדריכים”, וחברי הסגל.
לפרטים מלאים, ראו כאן.


Open Day for Graduate Studies