טקס סטודנטים מצטיינים פקולטי

23ינואר2014
17:00
19:00
אודיטוריום 235

Aerospace Faculty Excellent Students' Ceremony