יום נשים בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

20נובמבר2013
09:00
13:00
התכנסות בלובי של בניין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון
Event image

Aerospace Faculty Women's Day