ערב סיכום והצגת פרויקט AUVSI

12נובמבר2014
18:00
אודיטוריום הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, חדר מס' 235

במסגרת האירוע תוצג המערכת האווירית האוטונומית שתוכננה, נבנתה והוטסה על ידי צוות משותף של סטודנטים מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל ומהפקולטה למדעי המחשב.

AUVSI-DBF


AUVSI Project Conclusion and Presentation Evening