ערב סיכום והצגת פרויקט AUVSI 2015

28אוקטובר2015
18:00
אודיטוריום הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, חדר מס' 235

במסגרת האירוע תוצג המערכת האווירית האוטונומית שתוכננה, נבנתה והוטסה על ידי צוות משותף של סטודנטים מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל ומהפקולטה להנדסת חשמל.2015 תחרות AUVSI


AUVSI Project Conclusion and Presentation Evening 2015