יום מחקר של סטודנטים לתארים גבוהים

13אפריל2016
12:30
14:30
בכניסה לבנין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

יום המחקר הפקולטי השנתי יתקיים ב-13 באפריל 2016, יום רביעי, בין השעות 12:30 ו-14:30 בקומת הכניסה בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל.

המחקר הפקולטי יוצג לקהל רחב המורכב מחברי סגל, אנשי תעשייה, משתלמים, סטודנטים לתואר ראשון ואורחים מפקולטות אחרות.

ביום המחקר יציגו משתלמים לתארים שני ושלישי את מחקריהם. ההצגות תהיינה בפורמט של פוסטרים.

בתום יום המחקר יוענקו פרסים: פרסי חבר השופטים מבין חברי הסגל, ופרס בחירת הקהל.


Event image

Graduate Studies Research Day