יום מחקר של סטודנטים לתארים גבוהים

9אפריל2014
12:30
14:30
בכניסה לבנין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

ביום זה יציגו הסטודנטים את מחקריהם ואת תוצאות המחקר שהשיגו עד כה. כולם מוזמנים לגלרית הפוסטרים שתוצג ברחבת הכניסה לבנין הפקולטה. הסטודנטים המציגים יהיו זמינים ליד הפוסטרים לדון בעבודתם, להסבירה, ולענות על שאלות המבקרים. מספר פרסים יוענקו למציגים מצטיינים.

תמונות אירוע ניתן לראות כאן.


Graduate Studies Research Day