טקס חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית "גבהים"

21אוקטובר2015
18:30
כיתת הספרייה, חדר 165

חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית "גבהים" לשנת הלימודים תשע"ה.
מוזמנים: מצטייני התכנית ומשפחותיהם, חברי הסגל, סטודנטים לתואר ראשון ואנשים מהתעשייה.
להרשמה, נא ראו:

הזמנה כללית לתכנית גבהים תשעה


“Gvahim” excellence program ceremony