טקס חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית "גבהים"

4דצמבר2016
17:30
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, כיתת הספרייה, חדר 165

חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית “גבהים” לשנת הלימודים תשע”ו.
מוזמנים: מצטייני התכנית ומשפחותיהם, חברי הסגל, סטודנטים לתואר ראשון ואנשים מהתעשייה.

להרשמה, נא ראו:

Invitation to the 2016 "Gvahim" ceremony


“Gvahim” Excellence Program ceremony