טקס חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית "גבהים"

8מאי2018
17:30
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, כיתת הספרייה, חדר 165

חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית “גבהים” לשנת הלימודים תשע”ז.
מוזמנים: מצטייני התכנית ומשפחותיהם, חברי הסגל, סטודנטים לתואר ראשון ואנשים מהתעשייה.

להרשמה, נא ראו:

הזמנה לטקס מצטייני תכנית גבהים תשע"ז


“Gvahim” Excellence Program Ceremony