טקס חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית "גבהים"

13מאי2014
17:30
כיתת הספרייה, חדר 165

חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית "גבהים" לשנת הלימודים תשע"ד. מוזמנים: מצטייני התכנית ומשפחותיהם, חברי הסגל, אנשים מהתעשייה וכן מצטייני דיקן ונשיא מהתואר הראשון .
להרשמה, נא ראו:

Gvahim Ceremony_2014


“Gvahim” excellence program ceremony