יום פתוח ללימודים לתארים גבוהים

10אפריל2014
11:00
כיתת הספרייה, חדר 165

ביום 10 באפריל יתקיים "יום פתוח" ללימודי תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי) בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון. מוזמנים למפגש סטודנטים לתואר ראשון ושני, או בעלי תואר כזה (כולל סטודנטים מפקולטות או אוניברסיטאות אחרות), המעוניינים בלימודי המשך בפקולטה. במפגש יהיו נוכחים גם משתלמים בפקולטה ישמשו "מדריכים", וחברי הסגל.

תוכנית המפגש היא כדלקמן:
11:00 התכנסות
11:15 דברי הדיקן
11:30 דברי נציגי המשתלמים
11:45 הצגה של מרכז תארים מתקדמים
12:15 שאלות ותשובות
12:45 ארוחת צהריים קלה
13:30 ביקור המעוניינים במעבדות הפקולטה, פגישות אישיות עם חברי סגל וכו'
לפרטים נוספים נא לפנות לגב' שולה פכטר, מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, טל. 04-8293365.

נשמח לראותכם!


Open Day for Graduate Studies