סדנה בהנעה וטכנולוגית פלסמה בחלל

30ינואר2018
13:20
15:10
אוניברסיטת תל אביב

מערכות הנעה מבוססות פלסמה (גז מיונן) מאפשרות להפחית במידה ניכרת את העלות של משימות חלל. בסדנה זו יציגו מומחים את מחקריהם האחרונים ויתבצע דיון בנוגע לגישות עתידיות בתחום צומח זה, בדגש על הנעת פלסמה של רכבי חלל קטנים וננו-לוויינים.

הסדנה תתקיים כחלק מכנס החלל הבינלאומי ע"ש אילן רמון ב-30.01.18.
על מנת להרשם לסדנה יש לשלוח הודעה במייל אל פרופ"מ יגאל קרונהאוז – kronhaus@technion.ac.il


Event image

Space Plasma Propulsion and Technology Workshop