יום מחקר של סטודנטים לתארים גבוהים תשע"ז

19אפריל2017
12:30
14:30
לובי הפקולטה

יום המחקר יתקיים בצהרי יום ד', 9.4.20161, בין 12:30-14:30. אנא סמנו מועד זה ביומנכם.

גם השנה יתקיים בפקולטה "יום מחקר" שבו יוצג המחקר הפקולטי לקהל רחב המורכב מחברי סגל, אורחים מהתעשייה, משתלמים לתארים גבוהים, סטודנטים לתואר ראשון ואורחים מפקולטות אחרות.
ביום המחקר יציגו המשתלמים לתארים גבוהים (מגיסטר ודוקטור) את מחקריהם על גבי פוסטרים.

כדי לאפשר לקהל להתמקד כל אחד בנושאים המעניינים אותו ולמציגים 'לשווק' את עבודתם, יתקיים בכתת הספרייה בתחילת האירוע (כמקובל בכנסים) מושב הצגת הפוסטרים שבו כל משתלם יציג בקצרה את נושא מחקרו. לאחר מכן, יוצגו הפוסטרים בקומה הראשונה והשנייה של רחבת "הפטרייה" בפקולטה. המשתלמים המציגים יעמדו ליד הפוסטרים ויציגו למתעניינים את מחקריהם.

בתום יום המחקר יוענקו פרסים: פרסי השופטים (שייבחרו ע"י חבר שופטים מבין חברי הסגל) ופרס בחירת הקהל (שייבחר ע"י הצבעה חשאית של הקהל).


Event image

The 2017 Annual Faculty Graduate Studies Research Day