יום המחקר השנתי של המשתלמים לתארים גבוהים 2019

27מרץ2019
12:30
14:30
אולם הכניסה לפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

גם השנה יתקיים  בפקולטה "יום מחקר" שבו יוצג המחקר הפקולטי לקהל רחב המורכב מחברי סגל, אורחים מהתעשייה, משתלמים לתארים גבוהים, סטודנטים לתואר ראשון ואורחים מפקולטות אחרות. ביום המחקר יציגו המשתלמים לתארים גבוהים (מגיסטר ודוקטור) את מחקריהם על גבי פוסטרים.

כדי לאפשר לקהל להתמקד כל אחד בנושאים המעניינים אותו יתקיים בתחילת האירוע בכתת הספרייה מושב הצגת הפוסטרים שבו כל משתלם יציג בקצרה (עד 3 דקות) את נושא מחקרו. לאחר מכן, יוצגו הפוסטרים ברחבת "הפטרייה", בקומה הראשונה והשנייה בפקולטה. המשתלמים המציגים יעמדו ליד הפוסטרים ויציגו למתעניינים את מחקריהם.

בתום יום המחקר יוענקו פרסים: פרסי השופטים (שייבחרו על ידי חבר שופטים מבין חברי הסגל) ופרס בחירת הקהל (שייבחר על ידי הצבעה חשאית של הקהל).

 


Event image

The 2019 Annual Faculty Graduate Studies Research Day