תפריט צד

לחברי סגל ועובדים

להלן טפסים למילוי על ידי חברי סגל ועובדים

פרסום מודעת חדשות באתר
פרסום אירוע באתר

הגשת בקשה לייצור

  1. על מנת ליישר קו ברצף העבודה בבית המלאכה כל הבקשות העתידיות לייצור יוגשו דרך הטופס המצ"ב.
  2. שימו לב שעם מילוי הטופס יש לשלוח בנפרד שרטוט ישירות לז'ק נעים (jakk@technion.ac.il) כקובץ PDF יחיד כאשר כותרת המייל בנויה בפורמט הבא: "שם מלא-שם הפרויקט- מספר תקציב"
  3. בהמשך, ז'ק ישיב למייל וייתן הערכה של עלות חומרים וכח אדם (מחושב לפי תעריף של 128 ₪/ לשעה). שימו לב שסטודנטים במסגרת פרויקטי 7-8 שלהם לא יחוייבו בשעות בית המלאכה.
  4. לאחר אישורכם, ז'ק יחל את הייצור על בסיס סדר הגעת הבקשות והאישורים.

החזרי קופה קטנה

מוסד:
הוצאות אירוח
הוצאות נסיעה
הוצאות כללי

טכניון:
הוצאות אירוח
הוצאות נסיעה

אדמיניסטרציה

מוסד:
העסקה חד-פעמית
עובדים ארעיים
העסקת סטודנט

טכניון:
עובדים ארעיים
העסקת סטודנט

Technion – Israel Institute of Technology