ערב הצגת וסיכום פרויקט AUVSI

ב-12 לנובמבר, 2014, הפקולטה להנ' אוירונוטיקה וחלל ערכה ערב סיכום והצגת פרויקט ה-AUVSI. באירוע, שנערך בשיתוף הפקולטה  להנ' אוירונוטיקה וחלל והפקולטה למדעי המחשב, הוצגה המערכת האווירית האוטונומית שתוכננה, נבנתה, והוטסה על ידי צוות משותף של סטודנטים משתי הפקולטות.