טיול פקולטי 2015

ב-7.5.15, יצא הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והמשתלמים לטיול פקולטי בתל-אביב – יפו.


Department Trip 2015

 • DSCF0143
 • DSCF0145
 • DSCF0146
 • DSCF0152
 • DSCF0153
 • DSCF0158
 • DSCF0160
 • DSCF0161
 • DSCF0162
 • DSCF0164
 • DSCF0165
 • DSCF0166
 • DSCF0167
 • DSCF0168
 • DSCF0169
 • DSCF0170
 • DSCF0171
 • DSCF0172
 • DSCF0173
 • DSCF0174
 • DSCF0178
 • DSCF0181_resize
 • DSCF0183_resize
 • DSCF0186_resize
 • DSCF0187_resize
 • DSCF0192_resize
 • DSCF0201_resize
 • DSCF0202_resize
 • DSCF0203_resize
 • DSCF0204_resize
 • DSCF0205_resize
 • DSCF0207_resize
 • DSCF0208_resize
 • DSCF0209_resize
 • DSCF0210_resize
 • DSCF0211_resize
 • DSCF0214_resize
 • DSCF0215_resize
 • DSCF0218_resize
 • DSCF0223_resize
 • DSCF0224_resize
 • DSCF0227_resize
 • DSCF0230_resize
 • DSCF0231_resize
 • DSCF0233_resize
 • DSCF0234_resize
 • DSCF0235_resize
 • DSCF0236_resize
 • DSCF0237_resize
 • DSCF0238_resize
 • DSCF0239_resize
 • DSCF0240_resize
 • DSCF0241_resize
 • DSCF0243_resize
 • DSCF0247_resize
 • DSCF0250_resize
 • DSCF0251_resize
 • DSCF0255_resize
 • DSCF0256_resize
 • DSCF0257_resize
 • DSCF0269_resize
 • DSCF0270_resize
 • DSCF0283_resize
 • DSCF0284_resize
 • DSCF0285_resize
 • DSCF0286_resize
 • DSCF0287_resize
 • DSCF0289_resize
 • DSCF0290_resize
 • DSCF0291_resize
 • DSCF0292_resize
 • DSCF0294_resize
 • DSCF0295_resize
 • DSCF0299_resize
 • DSCF0300_resize
 • DSCF0301_resize
 • DSCF0302_resize
 • DSCF0303_resize
 • DSCF0306_resize
 • DSCF0307_resize
 • DSCF0308_resize
 • DSCF0309_resize
 • DSCF0311_resize
 • DSCF0318_resize
 • DSCF0320_resize
 • DSCF0328_resize
 • DSCF0334_resize
 • DSCF0331_resize
 • DSCF0340_resize
 • DSCF0343_resize
 • DSCF0344_resize
 • DSCF0345_resize
 • DSCF0346_resize
 • DSCF0348_resize
 • DSCF0350_resize
 • DSCF0349_resize
 • DSCF0351_resize
 • DSCF0353_resize
 • DSCF0354_resize
 • DSCF0355_resize
 • DSCF0359_resize
 • DSCF0360_resize
 • DSCF0362_resize
 • DSCF0363_resize
 • DSCF0365_resize
 • DSCF0366_resize
 • DSCF0367_resize
 • DSCF0368_resize
 • DSCF0375_resize
 • DSCF0380_resize
 • DSCF0381_resize
 • DSCF0389_resize
 • DSCF0398_resize
 • DSCF0408_resize
 • DSCF0409_resize
 • DSCF0411
 • DSCF0412
 • DSCF0414
 • DSCF0415
 • DSCF0417
 • DSCF0418
 • DSCF0423
 • DSCF0424
 • DSCF0432
 • DSCF0433
 • DSCF0435
 • DSCF0434
 • DSCF0436
 • DSCF0446
 • DSCF0449
 • DSCF0453
 • DSCF0454
 • DSCF0457
 • DSCF0458
 • DSCF0459