טיול פקולטי 2015

ב-7.5.15, יצא הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והמשתלמים לטיול פקולטי בתל-אביב – יפו.