טקס מצטייני גבהים, 2014

חלוקת תעודות ומלגות למצטייני תכנית “גבהים” לשנת הלימודים תשע”ד. הוזמנו: מצטייני התכנית ומשפחותיהם,  משפחת זהר – התורמים, חברי הסגל, אנשים מהתעשייה וכן מצטייני דיקן ונשיא מהתואר הראשון .


Gvahim

 • 1
 • Gvahim_12
 • Gvahim_9
 • Gvahim_10
 • Gvahim_13
 • Gvahim_8
 • Gvahim_5
 • Gvahim_6
 • Gvahim_7
 • Gvahim_4
 • Gvahim_11
 • Gvahim_14
 • Gvahim_19
 • Gvahim_2
 • Gvahim_3
 • Gvahim_20
 • Gvahim_16
 • Gvahim_18
 • Gvahim_17
 • Gvahim_21
 • Gvahim_15