יונתן עמית-שפירא

יונתן עמית-שפירא

סטודנט/ית לתואר מגיסטר

yonatash@campus.technion.ac.il

פיני גורפיל
יצירת מרחק ניצב למסלול במבנים של לוויינים תוך חסכון בדלק