אייל עמית

אייל עמית

סטודנט/ית לתואר דוקטור

samitt@campus.technion.ac.il

דן גבעולי
אופטימיזציה לזיהוי יעיל של פגמים בתווך במבנים במסגרת שיטת ההיפוך בזמן