הדר בן-גידה

הדר בן-גידה

סטודנט/ית לתואר דוקטור

bengida@campus.technion.ac.il

ערבול שפת התקפה כמנגנון להגדלת העילוי על כנפיים עם מנת ממדים גבוהה