חיים איליה ברוד

חיים איליה ברוד

סטודנט/ית לתואר מגיסטר

lifeb@campus.technion.ac.il

דן מייקלס
חקירה ניסיונית של החזקת להבה בעל-מגח תחת הרכב דלק משתנה