גלעד חכים

גלעד חכים

סטודנט/ית לתואר דוקטור

hakim@campus.technion.ac.il

לוחות מרובי דופן אורתוטרופיים וברי-עיוות גזירה: ניתוח לא-ליניארי של שקיעות גדולות מתונות באמצעות שיטות קירוב וניסויים