ישראל הופמן

ישראל הופמן

סטודנט/ית לתואר מגיסטר

HOFFMAN@CAMPUS.TECHNION.AC.IL

גיל יודלביץ
חקר שרידות מבנים אווירונאוטיים בתאוצות קיצוניות