הרצל קדוש

הרצל קדוש

סטודנט/ית לתואר מגיסטר למדעים

khertzel@campus.technion.ac.il

בליסטיקה פנימית של מנוע מגח עם דלק מוצק המכיל בורון