אירנה מושקוביץ מקרנקו

אירנה מושקוביץ מקרנקו

סטודנט/ית לתואר מגיסטר

MAKRENKO@CAMPUS.TECHNION.AC.IL

חקירת ההיתכנות הפיזיקלית והיציבות של נקודות ז'וגה-צ'פמן בתווך הומוגני דליק