אביתר מטמון

אביתר מטמון

evyatar.mat@campus.technion.ac.il

אביב-2012/2013

טל שימא
בניית סימולציית 6DOF עם בקרת חוג סגור לרחפן

Evyatar Matmon