גיא ארד לוי

גיא ארד לוי

guy09870987@gmail.com

חורף-2018/2019

ייצוב בעירה במגח נוזלי

Guy Arad Levi