איוון זפורוז'ץ

איוון זפורוז'ץ

ivan819@campus.technion.ac.il

אביב-2015/2016

חקירה נומרית של תופעת השוק-באפט

Ivan Zaporozhets