מקסים פריידין

מקסים פריידין

maximfrey.mf@gmail.com

Spring-2013/2014

דניאלה רווה
חקירה ניסויית של חישת צורה מבוססת חיישנים אופטיים בכנף אלסטית