נוריאל טרן

נוריאל טרן

nuritaran@campus.technion.ac.il

אביב-2012/2013

יעקב אושמן
ניצול מידע שלילי בעת יירוט סטוכסטי ושיתופי