אופק קרפ

אופק קרפ

kofek@campus.technion.ac.il

אביב-2012/2013

משה אידן
השפעת משבי רוח על רחפן עוקב קרקע מבוסס מדי טווח לייזר

Ofek Karp