Contact Us
פרויקטי מחקר

פרויקטי מחקר

פרויקט מחקר הוא קורס בחירה. הקורס מיועד לאמן את הסטודנטים המצטיינים בביצוע עבודה עצמית בעלת אופי מחקרי ניסויי או תאורטי בשנה האחרונה של לימודיהם. כל סטודנט עובד בצמוד לחבר סגל, אשר נותן לו נושא לפרויקט. הסטודנט מבצע את המחקר בהדרכת חבר הסגל ומסכם את תוצאותיו בדו"ח סופי שמוגש למנחה.

להלן פרויקטי המחקר שהתבצעו בתקופה האחורנה:

שנה
שם הסטודנט
נושא המחקר
מנחה
תש"ף
  נגר, גבע שיפור ערבוב במנוע על דן מייקלס
  צ'אושו, עידן  חקירה נומרית של אינטראקציה בין גלים לחלקיקים בזרימה יובל דגן
  הבר, אורי מידול רכיב רעש טונאלי במדחפים אוקסנה סטלנוב
  ליו, ג'ישואן תנועה של דלק נוזלי בתוך מיכל בחלליות בעת האצה והאטה דניאל ויס
  ברלל, עדו פיתוח אלגוריתם לעקיבה אחרי חתימה אקוסטית של מקור נע  אוקסנה סטלנוב
  יחיאלי, נועם חקירת יציבות אוירואלסטית של הA3TB דניאלה רווה
  בראון, עידו חקר הפתרונות השונים שהוצעו לבעיית הברכיסטוכרונה יוסי בן אשר
  דיין, דוד חקירת ביצועים תלת מימדית של ביצועי מערכת לעקיבת קרקע משה אידן
  חי, הדר יציבות בעירה במנוע מגח דן מייקלס
  טורבינר, אורי כלי טיס במעגל קרקעי בנוכחות רוח גיל יוסילבסקי
  לוי, תומר יצחק נשיאת מטען באמצעות מספר רחפנים תוך שמירה על גובה קבוע משה אידן
  סאסי, גיא ניווט נעזר ראיה לנחיתה על הירח פיני גורפיל
  רוזן, מטר חקרית ההשפעה של מחולל פלזמה על מרחק החזרה (reattachment) של זרימה תת קולית על גבי מודל מדרגה יגאל קרונהאוז
תשע"ט
אובסטבאום, נגה חקירה אוירואלסטית של כנף מעופפת בכלים של אוירודינמיקה חישובית דניאלה רווה
גולדברג, טל חקירת טכניקות סטוכסטיות להערכת מסלול מעוף של רקטה עם מגוון אי וודאויות חיים אברמוביץ
גולדברג, טל כתיבת סימולציות מסלול של נקודת מסה במסלול מישורי אנכי דן מייקלס ורימון אריאלי
גונדה, דור תכן כונס על קולי מלבני (2D) בעל שטח צוואר משתנה חיים אברמוביץ ורימון אריאלי
גונדה, דור חקירת כונס אויר מלבני, עם גאומטריה משתנה, למנוע מגח, עבור טיסה במאך 2.4 חיים אברמוביץ
גיארי, יובל חקירת תנועת טיפות והתקבצותן ברי גרינברג
יחיאלי, נועם חקירה אוירואליסטית של כנף מעופפת דניאלה רווה
לוי, תומר נשיאת מטען באמצעות מספר רחפנים תוך שמירה על גובה קבוע משה אידן
מטמון,  אביתר שיטה למציאת פרמטרים במודל אוירודינמי של רחפן טל שימא
נוסבאום, יסמין בניית מודל לכנף מעופפת מרובת משטחים דניאלה רווה
סייג, טל אופטימזציית קיזוז לכנף מעופפת בעלת 8 משטחי היגוי תוך מזעור דחף דרוש/גרר דניאלה רווה
סייג, עמית איתור פגמים במבנה בעזרת שיטת הצמוד דן גבעולי
צוקרמן, ניב תכן רקטה על קולית דו שלבית משוגרת קרקעית עם טיל בליסטי דן מייקלס ורימון אריאלי
צוקרמן, ניב חקירת הגלגול הדרוש למיצוע סטיות סילון אפשריות של רקטה עם מנוע מוצק חיים אברמוביץ
 קוזלובסקי, שיר האבקה מלאכותית דניאל וייס
 קוזלובסקי, שיר שיטה למציאת פרמטרים במודל אוירודינמי של רחפן טל שימא
ראובן, כפיר תכן כונס על קולי אקסי סימטרי בעל שטח משתנה , בעזרת תנועת גוף מרכזי חיים אברמוביץ ורימון אריאלי
רוזן, מטר חקירה ניסויית של השפעת סילון יגאל קרונהאוז
שזר, עדן עקיבת קרקע לרב-להב באמצעות מדי טווח לייזר משה אידן
שפיץ, סהר יציבות ודיוק של שיטה צעידה בזמן מסדר גבוה עבור משוואות אוילר לזרימה דחיסה יובל לוי
תשע"ח
קרפ, אופק השפעת הרוח על ביצועי רחפן רב להב בעקיבת קרקע משה אידן
למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית